top of page

שיפור מסגרות האשראי המוקצות לעסק והרכב הביטחונות

עיקר פעילותם ומהותם של הבנקים הוא לקנות את כספי הציבור, הפיקדונות, בזול ולמכור אשראי ביוקר. כך למעשה מהווה הבנק מתווך פיננסי שבונה את רווחיו על המרווחים שבין מחיר קניית הכסף לבין מחיר מכירת הכסף.

בעת קניית אשראי מהבנק, הופך העסק למעשה ללקוח של הבנק מחד, ואילו הבנק הופך לספק של העסק מאידך. עסקים שמשכילים לעבור מראייה של הבנק כגוף כל-יכול שחולש על זרימת החמצן של העסק לראייה של הבנק כספק נוסף, לו קיימים מתחרים נוספים בשוק, יכולים לקיים עבודה יסודית ומקיפה שתוצאותיה:

        ·   שיפור משמעותי במסגרות האשראי המוקצות לעסק.

        ·   התאמת מיטבית של סוגי האשראי בהתאם לסוגי פעילויות שונים.

        ·   התאמת מערך הביטחונות המוצע על ידי העסק לבנק תוך יצירת תחושת נוחות בקרב שני הצדדים ויצירת חופש פעולה.

        ·   חיסכון משמעותי בזמן והסטת משאבים מעיסוק שוטף בבנק, במסגרות ובתנאים לפיתוח עסקי ואסטרטגי של העסק.


לליווי מקצועי ואישי, התאמת מסגרות האשראי ופינוי זמן ניהולי לפיתוח העסק, צרו עמנו קשר.

שיפור מסגרות האשראי המוקצות לעסק והרכב הביטחונות: About

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

שיפור מסגרות האשראי המוקצות לעסק והרכב הביטחונות: Apply Now
bottom of page