top of page

גיוס אשראי וכתיבת בקשות אשראי

כבעל עסק וודאי נדרשת לא אחת לקבל מימון מהבנק שלך. לעתים מדובר במימון פשוט שהטיפול בו פשוט, לעתים מדובר בטיפול מורכב שמצריך זמן והשקעה יקרי ערך מצדך, ולעתים פשוט מדובר במצבים בהם התקשורת מול הבנק מזכירה מערכון של הגשש.

אחד האמצעים היעילים ביותר בגישור על מצבים אלה ואחד הכלים היעילים ביותר לקבלת תשובה מהירה ואיכותית הוא הגשת בקשת אשראי בשפה של הבנקאים, תוך התייחסות לכלל הגורמים המשפיעים עליהם בקבלת ההחלטה ובהגשת החומר מוכן ומעובד. חשוב מאוד להבין שעל שולחן מנהל האשראי בבנק שלכם מונחות בקשות רבות ונושאים אין-ספור לטיפול. ככל שתידרש ממנו עבודה רבה יותר לעיבוד בקשת האשראי שלכם ולטיפול בה כך היא תמוקם נמוך יותר בערימת המסמכים שעל שולחנו. ככל שהחומר יוגש באופן ערוך ומוכן לטיפול כך יתקצר משך הטיפול בבקשה ואיכות הטיפול בה.

הגשת בקשת אשראי מקצועית בשפה בה מדבר הבנק תסייע בידך להשיג את המטרות הבאות:


·     לקבל תשובות על צורכי מימון תוך קיצור זמני התגובה של הבנק וחיסכון בזמן ובקשב ניהוליים שלך.


·     שיפור איכות הטיפול בבקשות האשראי של העסק תוך שיפור תנאי האשראי.


·     חיסכון בעלויות מימון כנגזרת מהתאמת אמצעי האשראי לצורכי העסק ולניהול משא ומתן עם הבנק על ריביות, עמלות ותנאי האשראי.


לליווי מקצועי ואישי, להגשת בקשת אשראי ערוכה ומקצועית ופינוי זמן ניהולי לפיתוח העסק, צרו עמנו קשר.

גיוס אשראי וכתיבת בקשות אשראי: About

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

גיוס אשראי וכתיבת בקשות אשראי: Apply Now
bottom of page