top of page

ליווי מתמשך - כי אנחנו כאן, בשבילך

בקשו ממני הכל – רק לא זמן!

הזמן הנדרש להתנהלות השוטפת מול הבנקים הוא לעתים רב ותמיד יקר.

· וידוא כי התנאים וההטבות שאושרו לחשבון אינו נפגעים (הבנקים לעתים 'אוהבים' להוריד הטבות בעמלות מבלי לתת על כך התראה מספקת).

· בקרה כי מסגרות האשראי תואמות לקצב התפתחות העסק ולצרכיו המיידיים והעתידיים.

· השתתפות בפגישות נוספות עם הנהלת הבנק.

· סיוע בהכנת הפגישות מראש.

· בחינת איכות ומהירות הטיפול בבקשות ובשאילתות.

הליווי המתמשך מאפשר לך, בעל העסק:

· לוודא שהתנאים שהצלחת להשיג אינם נפגעים ונשמרים לזכות חשבונך.

· השוואה מתמדת של מחירים ותנאים תוך הפחתת עלויות הפעלת העסק ושיפור רווחיותו.

· לפנות תשומת לב ניהולית לפיתוח העסקי ולא להתעסקות על בסיס יומי בפן הבנקאי.


לקבלת פירוט רב יותר והצעת מחיר לליווי בנקאי, כלכלי ופיננסי מקצועי ומתמשך צרו עמנו קשר.

ליווי מתמשך - כי אנחנו כאן, בשבילך: About

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

ליווי מתמשך - כי אנחנו כאן, בשבילך: Apply Now
bottom of page