top of page

תזרים מזומנים - המפתח לעסק בריא

תזרים מזומנים אמור לחזות במידת דיוק רבה ככל שניתן את תנועות המזומן של יחידת רווח והפסד מסוימת.

במילים פשוטות, תזרים מזומנים טוב אמור להכין אתכם מראש לגבי התנועות בחשבון: מתי יוצא כסף, מתי נכנס כסף ומה היתרה בחשבון צפויה להיות בכל נקודת זמן.

פעמים רבות מדי בעלי עסקים שאובים וממוקדים בפעילותם השוטפת ובהתמודדות עם שלל האתגרים שהמציאות מציבה בפניהם ולא מייחסים את תשומת הלב הראויה לתזרים המזומנים שלהם.
המחאה שניתנה לספק שאמור היה לפרוע אותה לפני חודשיים ומפתיע אתכם, את החשבון שלכם ואת הבנקאי שלכם היום; פירעון הלוואה ששכחתם לקחת בחשבון בהתנהלות השוטפת שלכם; תשלום ריבית רבעוני שהחליט להגיע באופן מפתיע בסופו של רבעון ושאר מריעין בישין יכולים לתפוס אתכם לא מוכנים, במקרה הטוב לגרום לבזבוז זמן ולהתעסקות מיותרת עם הבנק, ובמקרה הרע לגרום לאי כיבוד חיוב בחשבון.

תכנון נכון ויסודי של תזרים המזומנים של העסק ותחזוקו לאורך זמן יכולים לסייע בידך להשיג את המטרות הבאות:

        ·   להתנהל תוך הפחתת התלות בבנקים ובחסדיהם.

        ·   להימנע ממצבים לא נעימים ולעיתים אף מזיקים.

        ·   לעמוד בכל התחייבויות העסק מול כלל בעלי העניין בו, כולל בנקים, מוסדות ממשלתיים, ספקים ועוד.


לליווי מקצועי ואישי ותכנון תזרים מזומנים מקצועי, אפקטיבי וקל לתפעול ולתחזוקה צרו עמנו קשר.

תזרים מזומנים - המפתח לעסק בריא: About

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

תזרים מזומנים - המפתח לעסק בריא: Apply Now
bottom of page