top of page

גיוס מימון לפרויקטים בייזום

מימון לייזום פרוייקטים.png

ייזום פרויקט בנייה הנה פעילות כלכלית נפוצה יחסית בישראל ויכולה להיות מוכוונת לבניית שטחי מסחר, בניית מבנים תעשייתיים, בנייה רווייה למגורים, בניית צמודי קרקע למגורים, יישום תכניות תמ"א 38/1, יישום תכניות תמ"א 38/2 ועוד. הבנקים המסחריים בוחנים באופן שונה עסקאות שונות מסוג זה. 
בבואו לבחון מימון עסקת ייזום נדל"ן בוחן הבנק מספר גדול של פרמטרים הנוגעים ללקוח עצמו מבקש הליווי ולניסיון שלו בתחום, מיקום הפרויקט, היקף המימון הנדרש, טווח המימון ועוד. במקביל בוחן הבנק סוגיות נוספות כגון מצב הביקוש לסוג הנדל"ן הרלוונטי ועוד.·   הגשת בקשת אשראי, על כל נספחיה, למימון ייזום פרויקט נדל"ן הערוכה באופן מקצועי, מקיף ומלא והנותנת מענה על כל הנקודות אותן בוחן הבנק, תסייע בידך להשיג את המטרות הבאות:

·   לקצר באופן דרסטי את זמן הטיפול בבקשה ולהעלות משמעותית את הסיכויים לקבלת הסכמת הבנק לליווי העסקה.

·   לבחון ולנתח את ההיבטים הבנקאיים הנגזרים ממבנה העסקה.

·   לקבל ליווי מקצועי וצמוד במשא ומתן מול הבנק ובטיפול בהתניות לאישור ובתנאים נלווים.


לליווי מקצועי ואישי, להגשת בקשת מימון לליווי ייזום פרויקט נדל"ן ערוכה ומקצועית ולפינוי זמן יקר, צרו עמנו קשר.

גיוס מימון לפרויקטים בייזום: Projects
A presentation at the office
גיוס מימון לפרויקטים בייזום: Image

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

גיוס מימון לפרויקטים בייזום: Apply Now
bottom of page