top of page
Glass Buildings

ברוכים הבאים ללהיות1 פיננסים

ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים: Welcome

ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים

MT.png

תזרים מזומנים - המפתח לעסק בריא

תזרים המזומנים הוא אחד מכלי השליטה החשובים ביותר לניהול העסק. למרות העקרונות הפשוטים עליהם הוא בנוי בעלי עסקים נוטים לעתים להמעיט בחשיבותו ולא לנצל את תרומתו המשמעותית לניהולו המוצלח של העסק לאורך זמן.

MT.png

שיפור עלויות האשראי מול הבנקים וחיסכון בהוצאות המימון

בנק הוא עסק שמטרתו להרוויח. כמו כל עסק, גם עם בנק ניתן לקיים משא ומתן על תנאי האשראי הניתנים לכם ועל תנאי ניהול החשבון. כמובן שלעיתים המשא והמתן מתבצע תחת מגבלות מסוימות. אולם גם עליהן ניתן להתגבר ואותן ניתן לעקוף עם הידע המתאים.

MT.png

גיוס אשראי וכתיבת בקשות אשראי

לפעמים 'בבקשה' זה פשוט לא מספיק... אפילו שקיימת להיטות במקרים רבים בקרב הבנקים לתת אשראי ללקוחותיהם, פעמים רבות נתקלים בעלי עסקים בזמני תגובה ממושכים, בעיקובים, בהתנגדויות, בשאלות ובבקשת הבהרות. הרי ידוע כי זמן שווה כסף ועיכובים אלה עלולים לעלות כסף רב! הגשת בקשת אשראי מסודרת, מלאה ומקיפה המתחשבת בכלל הקריטריונים הנדרשים על ידי הבנק לקבלת החלטה מקצרת באופן משמעותי את זמני התגובה ומשפרת את הסיכויים לקבלת תשובה חיובית.

ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים: Projects
MT.png

ליווי  מתמשך - כי אנחנו כאן, בשבילך

ההתנהלות מול הבנקים אינה חד פעמית. בעלי עסקים רבים נדרשים לקיים פגישות עם הבנקאים שלהם בתדירות גבוהה ואף נדרשים לטפל בנושאים העולים במציאות הדינאמית של היום. תשומת הלב הניהולית הנדרשת לטיפול בסוגיות חשובות אלה 'עולה' במחיר של הסטת משאבים וזמן מפיתוח העסק וניהולו. 

MT.png

הכנה לפגישה עם מנהל הבנק שלך

כל בעל עסק יודע שפגישה עם מנהל הבנק יכולה להיות חשובה ביותר ואף קריטית להתנהלות התקינה ולהתפתחות העתידית של העסק. הבעיה היא, שלא כל בעל עסק יודע כיצד להתכונן לפגישה זו, מה לבדוק, אילו נתונים להכין, כיצד לנהל את הפגישה (ולא להתנהל בפגישה!), אילו מטרות הינן ראליות וכיצד להשיגן. 

MT.png

שיפור מסגרות האשראי המוקצות לעסק והרכב הביטחונות

נזילות היא שם המשחק. ולפעמים, אחד האמצעים החשובים ביותר להגדלת נזילות העסק הוא האשראי הבנקאי. האם אתה מקבל כל מה שביכולתך לקבל? האם ניתן לשפר את הרכב החבויות שלך בבנק אל מול הרכב הביטחונות המוצע על ידך? איך נתוני העסק והמידע הנשקף בדוחות הכספיים קשור לכך? בעלי עסקים רבים אינם יודעים כי בכוחם להשפיע על כך, וכי גם ההרכב הפנימי של סעיפי האשראי השונים כולל הבדלים מהותיים וחשובים אותם ניתן וכדאי לנצל לטובתם.

ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים: Projects

צור קשר - להיות1 פיננסים

Thanks for submitting!

ליווי בנקאי ופיננסי לעסקים: Apply Now
bottom of page