אני והבנק - מה זה אובליגו? מה הבנק כולל במושג?

פעמים רבות מפגש עם הבנק מרגיש לבעלי עסקים כמו סיור בארץ זרה. אנשים לבושים באופן שונה, דוברים שפה שונה עם מונחים ומושגים שונים ומוזרים (ולפעמים גם במבטא) ועם דרך חשיבה והתבוננות עסקית שונה.

אחד המונחים החשובים ביותר בעגה הבנקאית הוא האובליגו. אובליגו כולל למעשה את כל התחייבויות הלקוח כלפי הבנק. יתרת הלוואות לזמן ארוך, הלוואות לזמן קצר, מסגרת אשראי שוטפת, כרטיסי אשראי, ערבויות בנקאיות, ניכיונות, פקטורינג ועוד, כל אלה נכללים תחת המונח אובליגו.

כמה נקודות חשובות שלא כולם מודעים להן:

אובליגו פרטי – הבנק על פי רוב, יסתכל על האובליגו הכולל של הלקוח. כלומר, אם בעל עסק מנהל גם חשבון פרטי בסניף, האובליגו הכולל יכלול הן את האשראי בחשבון העסק והן את האשראי בחשבון הפרטי. מכיוון שחשבון פרטי מתנהל על פי רוב ללא ביטחונות הרי שסך האשראי בו עלול להוות לנטל על החשיפה שיסכים הבנק לאשר בחשבון העסקי. חלק מהבנקים מחמירים אף יותר ובמידה ולקוח מנהל שתי חברות שונות אולם בבעלות זהה, יכלול האובליגו הכולל את האובליגו של שתי החברות.

נקודה למחשבה: האם כדאי לנהל את החשבון הפרטי ואת החשבון העסקי באותו הבנק?

מסגרות ולאו דווקא ניצול בפועל – האובליגו כולל לא רק את הניצול בפועל אלא את המסגרות המאושרות. כלומר, אם עסק מתנהל עם מסגרת אשראי שוטף (חח"ד) מאושרת של מיליון ₪ אולם מנצל רק 100 אלף ₪, הרי שהאובליגו לא יהיה 100 אלף ₪, אלא מיליון ₪. באותה המידה חשבון בו מאושרת מסגרת כרטיסי אשראי בסך 200 אלף ₪ שאינה מנוצלת יתרום לאובליגו הכולל סכום של 200 אלף ₪. נקודה זו אינה זוכה פעמים רבות להתייחסות מספקת על ידי בעלי עסקים ופעמים רבות כאשר הייתי יושב עם לקוחות בסקירה משותפת של מצב חשבונם הם לא היו מבינים את החישובים המבוצעים על ידי הבנק ואף היו מופתעים מהאובליגו הגדול שהוצג בפניהם.

נקודה למחשבה: כדאי לבחון את המסגרות המוקצות בפועל לעסק (ולחשבון הפרטי) ולוודא כי הן תואמות לצורכיכם ולא מעמיסות על האובליגו המאושר לכם. אם מצאתם מסגרות 'מנופחות', לא כדאי בהכרח לצמצמן (שכן לא תמיד יסכים הבנק להשיבן במקרה הצורך) אלא כדאי להסית אותן לאפיקי אשראי נדרשים יותר על ידכם, זאת כמובן בהתייחס לעלויות הקצאה של מסגרות שונות.

אובליגו, עד מתי? – פעילות תקינה אל מול הבנק צריכה לכלול אובליגו מאושר שאמור לתמוך בצפי הגידול והפעילות של העסק לטווח של שנה קדימה לכל הפחות. כך, אגב, גם פועלים בנקים רבים – הם בוחנים את תיק הלקוח ודנים בו אחת לשנה. בעת קביעת מסגרות אשראי כדאי מאוד לשקלל צרכים עתידיים, מאפיינים של עונתיות בפעילות העסק, תכניות התפתחות ועוד. יש לקחת בחשבון שבקשת אשראי גדולה יותר עשויה לחייב הצעת ביטחונות חדשים או נוספים.

 

אשמח אם תצרו עמי קשר בכל נושא
בהצלחה רבה!

ארי פודלישבסקי לביא

להיות1 פיננסים

אתר:www.lihiyot1.com

מייל:lihiyot1finance@gmail.com

Comments