בקשת אשראי מהבנק – עקרונות בסיסיים להצלחה

כמעט כל עסק המעוניין לפעול באופן תקין ושוטף, לממן הרחבה בפעילותו בתחומים הקיימים בהם הוא עוסק או אף להיכנס לתחומים חדשים זקוק למימון מהבנק המלווה אותו, או מבנק אחר.

הימים בהם לקוח ניגש היה לסניף, יושב מול הפקידה החביבה עליו ואומר: "ברכה, אני צריך מיליון שקל", חלפו מן העולם.

טוב לבנק, טוב לבעל העסק

כיום, נהוג (ואף מומלץ) להעלות את הדברים באופן מסודר על הכתב ולהתנהל באמצעות בקשת אשראי מהבנק. מעבר ליתרון הברור לפיו לבנק יהיה קל יותר להבין מה בעל העסק רוצה ממנו ולשם מה, הרי שמסמך זה גם מחייב תהליך חשיבה מצד בעל העסק ופעמים רבות עוזר להעלות נקודות חשובות נוספות שראויות להתייחסות.

אז מה זה בקשת אשראי מהבנק?

כאמור, מדובר במסמך שמאגד את צורכי הלקוח, את המטרה לשמה נדרש האשראי, תחזית או תכנית עסקית שמסבירה כיצד האשראי המבוקש יעזור לעסק ויחזור לבנק, מה תהיינה התוצאות בעקבות השלמת המהלך ופרטים חשובים נוספים.

החלקים החשובים ביותר והמרכזיים ביותר בבקשה נוגעים לנקודות הבאות:

·   מטרת האשראי: חשוב מאוד שמטרת האשראי תהיה ברורה ונהירה, חשוב "לצבוע" לאן הולך הכסף ולא לציין מטרות ערטילאיות כגון התרחבות עסקית בלבד. כאן חשוב יהיה לפרט למשל מטרות כגון מימוש הזדמנות עסקית לרכישת מלאי מוזל שמגלמת חיסכון של 20% מעלויות הרכש, רכישת קו ייצור חדש תוך גיוס אנשי שיווק וייצור, רכישת נכס מניב וכו'.

·   רקע מקצועי: האם מדובר בתחום חדש אליו צועד העסק? מה הניסיון והרקע של העסק ובעליו בתחום? כיצד זה משפיע על הסיכון שהעסק נוטל על עצמו ועל הסיכון שהבנק מתבקש ליטול על עצמו?

·    מאפייני האשראי: האם האשראי נדרש במסגרת חח"ד, במסגרת ערבויות או בהלוואה לזמן ארוך? לאיזו תקופה? באיזה מנגנון תשלום? האם נדרשת תקופת גרייס? מהו סכום האשראי הנדרש ומהי חלוקתו לסעיפים השונים? באילו מטבעות? ככל שפרטים אלה יהיו ברורים ומסודרים יותר כך בקשת האשראי תהיה אפקטיבית יותר הן לבנק והן לעסק.

·    תכנית עסקית: או בשמה העממי – כיצד הכסף חוזר לבנק? כאן חשוב לפרט מה מימוש התכנית אותה מיועד האשראי לממן נועד להשיג. כמובן שיש להתייחס לתחזית ריאלית, מדורגת מבחינת זמן וכזו שלוקחת מקדמי שמרנות בחשבון.

·     הצעת ביטחונות: חלק חשוב מהמשא ומתן מול הבנק (שפעמים רבות חשוב הרבה יותר מגובה הריבית למשל) הוא מבנה הביטחונות המוצע אל מול האשראי המבוקש. אין ספק שניתן פעמים רבות לקבל אשראי ללא ביטחונות מוחשיים, אולם פעמים רבות יתבקש בעל העסק להעמיד ביטחונות לרשות הבנק בכדי לצמצם את הסיכון שהבנק נוטל על עצמו בעת מתן האשראי. הביטחונות מהווים כרית הישענות בעבור הבנק ונועדים לענות על השאלה: "כיצד אקבל חזרה את הכסף במקרה שהעסק ייכשל ולא יצליח לשלם מפעילותו העסקית השוטפת?".

בעלי עסקים רבים בוחרים, ופעמים רבות אף מצליחים, ליצור בכוחות עצמם בקשת אשראי מסודרת ולנהל את התהליך אל מול הבנק, אולם ליווי של איש מקצוע שישב מעברו השני של השולחן יכול בהחלט להוות את ההבדל בין הצלחה לבין סירוב מהדהד. זאת ועוד, אישור אינו מסתכם ב"כן" או "לא", אלא בתנאי האשראי, בהתניות הנלוות להעמדתו, בביטחונות הנדרשים ובמרכיבים חשובים נוספים.


צרו קשר עכשיו בקשת אשראי בנקאית!

Comments