ביטחונות נוספים שיכול עסק להציע לבנק בתמורה להגדלת מסגרות אשראי

נשלח 17 בספט׳ 2013, 4:06 על ידי להיות1 פיננסים
אחת הדרישות הבסיסיות ביותר של בנקים בתמורה להענקת אשראי היא ביטחונות. ישנים סוגי ביטחונות שניתן להציע לבנק ושלא יכבידו על הפעילות השוטפת של העסק או על חשבונותיו הפרטיים של הבעלים:
(1) שעבוד ממסרים דחויים - חלק מהתמורה המתקבלת מלקוחות העסק ניתנת לעתים בתצורה של צ'קים דחויים (בעגה הבנקאית: ממסרים דחויים). במידה והצ'קים הדחויים סחירים (ללא ל'מוטב בלבד' ודומיו) ניתן לשעבדם לטובת הבנק, להפקידם ולקבל כנגדם אשראי בהינתן מספר תנאים. גם מול צ'קים דחויים שאינם סחירים (שכן נושאים עליהם 'למוטב בלבד') ניתן לקבל אשראי תוך הסכמה עם הבנק. יש לקחת בחשבון שהנושא כרוך בעלויות מימון בגין עמלות הפקדת צ'קים דחויים.
(2) שעבוד יתרות כרטיסי אשראי - במידה ואתם מקבלים כרטיסי אשראי מלקוחותיכם תוכלו לשעבד את יתרות הזכות שלכם אצל חברות סליקת כרטיסי האשראי לטובת הבנק ולקבל כנגדן אשראי. תוכלו גם לבצע ניכיון על יתרות אלה ישירות אצל חברות סליקת כרטיסי האשראי אולם בעלויות מימון לא מבוטלות.
(3) שעבוד חייבים - במידה והגבייה אצלכם מתאפיינת בחשבונות פתוחים גדולים של לקוחות תוכלו להציע סוג ביטחון זה לבנק בתמורה לקבלת אשראי ובהינתן מספר תנאים.

לליווי ולסיוע מקצועיים בנושא צרו עמנו קשר.
Comments